Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nagłówek

Aktualności

Informacja o wolnych środkach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że dysponuje  jeszcze wolnymi środkami PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz na  dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej  dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do złożenia wniosków....

Komunikat dotyczący uzupełniającego naboru wniosków do projektu w ramach RPO WP 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu w dniach od 18.06.2019 roku do 24.06.2019 roku uzupełniającego naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (nabór przeznaczony wyłącznie dla kobiet) . ...

Dodatkowe srodki FP na Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że z dniem 1 czerwca 2019 r. przystępuje do realizacji  dodatkowego programu z rezerwy Funduszu Pracy. Ogłoszenie w załączeniu.   Załączniki Ogłoszenie_Zamieszkujący na wsi ...

Komunikat o wstrzymaniu uzupełniającego naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.04.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu z dniem 22 maja 2019 r. uzupełniającego naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Informacja o projekcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem między innymi przestępstwem wobec pracowników jak i pracodawców. ...

Środki PFRON na rok 2019 - rehabilitacja zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje wysokości środków PFRON oraz o zadaniach finansowanych z tych środków w roku 2019 z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Szczegóły w załączeniu. Załączniki Algorytm...

KOMUNIKAT dotyczący wniosków do projektu pt.; „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, od dnia 25 kwietnia 2019 r. do wyczerpania środków . Projekt przeznaczony dla osób bezrobotnych z grupy docelowej określonej w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu z dnia...

KOMUNIKAT dotyczący uzupełniającego naboru wniosków do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu od dnia 25.04.2019 roku do wyczerpania środków uzupełniającego naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy . w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)". ...

Komunikat dotyczący naboru wniosków do projektu w ramach RPO WP 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu w dniach od 17.04.2019 roku do 18.04.2019 roku naborów : - wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. ...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków na zorganizowanie prac interwencyjnych i stażu

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.02.2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu w ramach projektu pt.; „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)" z dniem 17 kwietnia 2019 roku naboru: - wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, - wniosków o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę