Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu" Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu od dnia 25 czerwca 2018 r. naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)". Szczegóły w załączeniu ...

Uzupełniające nabory wniosków do projektu"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o  otwarciu od dnia 20 czerwca 2018 r. uzupełniających naborów wniosków do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)". Szczegóły w załączeniu. ...

Ogłoszenie uzupełniającego naboru wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z...

Uzupełniające nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ogłasza otwarcie od 8 maja 2018 r. uzupełniających naborów wniosków o zorganizowanie stażu i wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 r. życia w ramach Programu aktywizacji osób  w wieku 45 lat i powyżej oraz  wniosków o zorganizowanie stażu  w zawodach medycznych. Szczegóły...

Informcja o rozpoczęciu realizacji dodatkowych programów rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o przystąpieniu z dniem 30 kwietnia 2018 r. do realizacji trzech dodatkowych programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy : 1. Program aktywizacji dla osób w wieku 45 lat i powyżej, 2. Program, którego celem jest likwidacja luk kompetencyjnych w zawodach medycznych i opieki...

Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o  otwarciu od dnia 10 kwietnia 2018 r. naboru wniosków o zorganizowanie stażu  w ramach Programu Regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat. Szczegółowe informacje w załączeniu. ...

Nabór wniosków - dotacje i doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o  naborze w dniach 10- 20 kwietnia 2018 r. wniosków  o dofinansowanie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30- 50 lat. Szczegółowe...

Program Regionalny dla długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  informuje o przystapieniu do realizacji  programu regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat. Szczegółowe informacje w załączeniu. Załączniki PROGRAM...

Komunikat - Nabory wniosków do JAP

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  otwiera od dnia 5 kwietnia 2018 r. nabory wniosków o zorganizowanie stażu i wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych do projektu wspołfinansowanego z EFS planowanego do realizacji w ramch JAP (Joint Action Plan). Szczegóły w załączeniu. ...

Informacja o środkach PFRON na 2018 r- rehabilitacja zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o przystąpieniu do realizacji  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osob niepełnosprawnych finansowanych ze środkow PFRON w roku 2018 . Szczegóły w załączeniu. Załączniki ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę