Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowe środki FP z rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o przystąpieniu z dniem 01.04.2019 r. do realizacji dwóch  dodatkowych programów: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi oraz Programu staży w palcówkach ARiMR. Szczegóły w załączeniu. ...

Darmowa pomoc prawna

Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej zgłoś się punktu darmowych porad prawnych działających w Powiecie Niżańskim. http://www.powiat-nisko.pl/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/edukacja-2/2031-darmowa-pomoc-prawna

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków na dotacje

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13.02.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu w ramach projektu pt.; „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)" z dniem 22 luty 2019 r. naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. ...

Ogłoszenie realizacji RPO V -aktualizacja grupy docelowej

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że w związku z ogłoszeniem w dniu 15.02.2019r. dokumentacji  naboru dot. przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)" w ramach Regionalnego...

Komunikat dotyczący naboru wniosków do projektu w ramach RPO WP 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu od dnia 18.02.2019 r. do wyczerpania środków naborów: - wniosków o zorganizowanie  prac interwencyjnych, - wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)" ...

Komunikat dotyczący realizacji projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o przystąpieniu do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

Komunikat dotyczący naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu naborów wniosków w ramach projektu pt.; „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)" Załączniki OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW ...

Komunikat dotyczący realizacji projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o przystąpieniu do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Wstrzymanie naborów wniosków na doposażenie stanowiska pracy oraz dofinansowanie działalności gospodarczej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.01.2019 r.  PUP w Nisku informuje o wstrzymaniu od dnia 15.02.2019 r. naboru wniosków na dotacje i doposażenia  finansowanych  z Funduszu Pracy w ramach tzw. algorytmu . Komunikat w załączeniu. ...

Komunikat dot. naboru wniosków z FP w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku podaje w załączeniu informację o wysokości i podziale środków FP  na rok 2019 oraz komunikat dotyczący naboru wniosków z Funduszu Pracy w 2019 r. Załączniki informacja o wysokości podziale...

Wyświetlanie 11 - 20 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę