Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nagłówek

Aktualności

UWAGA: 15 grudnia 2018 (sobota) dniem pracy w PUP, Wigilia dniem wolnym

Zgodnie z zarządzeniem nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku z dnia 3 grudnia 2018 r., dzien 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota). ...

Wstrzymanie wniosków na refundacje doposażenia stanowiska pracy w ramach POWER

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 czerwca 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu od dnia 23 października 2018 r. naboru wnioskow o doposażenie stanowiska dla skierowanego bezrobotnego pracy w ramach projektu " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)"...

Wstrzymanie naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu od dnia 9 października 2018 r. naboru wniosków o zorganizowanie stażu z powodu wyczerpania  limitów środków FP na rok 2018 na organizację stażu w ramach wszystkich programów i projektów.

Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  informuje o wstrzymaniu od dnia 9 października 2018 r. naboru wnioskow o refundację doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29 r. ż pozostających bez pracy w powiecie niżańskim IV" do RPO WP 2014-2020 oraz  Programu aktywizacji...

Dodatkowe środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu "Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie niżańskim poprzez zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej" finansowanego z dodatkowych środkow PFRON w ramach Programu wyrównywania rożnic między...

Nabór uzupełniający wniosków o refundację doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu w dniu 10 września 2018 r. uzupełniającego naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy do projektu "Aktywizacja osób po 29 r.ż. pozostających bez pracy  w powiecie niżańskim (IV) w ramach RPO WP 2014-2020. Komunikat w załączeniu. ...

Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarcznej

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku wstrzymuje od dnia 10 września 2018r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z bieżących potrzeb rynku pracy. Komunikat w załączeniu. ...

Komunikat - nabory wniosków do dodatkowych programów z rezerwy Funduszu Pracy

W zwiazku z  planowanym uruchomieniem we wrześniu 2018 r. dwóch dodatkowych programów  aktywizacji zawodowej bezrobotnych  Powiatowy Urzad Pracy  w Nisku  otwiera z dniem 3 września 2018 r. nabór wniosków  na wszystkie  rodzaje wsparcia   przewidziane w programach. Szczegóły w...

Informacja o realizacji dodatkowych programów z rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urzad Pracy w Nisku informuje, że we wrześniu 2018 r. rozpoczyna realizację dwóch   dodatkowych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych z pozyskanych środków  z rezerwy Funduszu Pracy. Szczegóły w załączeniu. Załączniki ...

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni

...

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę