Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownikówi pracodawcy zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.). ...

OGŁOSZENIE Projekt RPO 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ogłasza przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (IV)"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 ...

Wstrzymanie naboru wniosków - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, dofinansowanie wynagrodzeń 50 +

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu od dnia 26 stycznia 2018 r. naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej oraz wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia. Szczegóły w  załączeniu. ...

Komunikat- wstrzymanie naborów wniosków - staż, doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że od dnia 22 stycznia 2018 roku wstrzymane są nabory wniosków o zoranizowanie stażu dla bezrobotnego oraz o refundację z Funduszu Pracy kosztów doposażenia stanowiska pracy . Szczegóły w załączeniu. ...

Informacja o wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dokonuje wpłaty w wysokości 30,00zł Szczegóły w załączniku   ...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW W ROKU 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  informuje,że od dnia 12 stycznia 2018 r. można składać wnioski  w ramach programów rynku pracy  z Funduszu Pracy. Szczegóły w załączonym komunikacie. Załączniki Komunikat-...

Zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543) od 1 stycznia 2018r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Więcej informacji można uzyskać tutaj   ...

Badanie "Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie niżańskim"

Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach realizuje w miesiącach listopadzie i grudniu bieżącego roku badanie pn. "Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie niżańskim". Badanie przeprowadzone zostanie wśród osób bezrobotnych, osób pracujących i osób biernych zawodowo przy użyciu...

Informacja dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które otrzymywały stypendia - począwszy od 1 stycznia 2016 r. - zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku. Załączniki ...

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów   (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie)   Mapka i niezbędne numery...

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę