Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nagłówek

Aktualności

Badanie "Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie niżańskim"

Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach realizuje w miesiącach listopadzie i grudniu bieżącego roku badanie pn. "Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie niżańskim". Badanie przeprowadzone zostanie wśród osób bezrobotnych, osób pracujących i osób biernych zawodowo przy użyciu...

Komunikat dla pracodawców -wstrzymanie naboru wniosków na podstawie art. 150 f

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku   informuje o wstrzymaniu z dniem 25 października 2017 r. naboru wniosków o refundację kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia. Szczegóły w załączonym komunikacie. Załączniki ...

Ogłoszenie RM 2017 Bieżące potrzeby rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że od września 2017r. rozpoczyna realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikającego z bieżących potrzeb rynku pracy. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu Załączniki ...

Informacja dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które otrzymywały stypendia - począwszy od 1 stycznia 2016 r. - zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku. Załączniki ...

Dodatkowe programy z rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o uruchomieniu z dniem 1 czerwca 2017 r. dwóch dodatkowych programów aktywizacji bezrobotnych tj. "Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale" oraz "Programu aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi." Szczegółowe informacje w załączonych ogłoszeniach. ...

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów   (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie)   Mapka i niezbędne numery...

Ogłoszenie o przystąpieniu do Programu aktywizacji bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o  uruchomieniu dodatkowego programu  dla osób bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu. Załączniki ...

Limit środków PFRON na 2017 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w roku 2017. Załączniki Rehabilitacja zawodowa PFRON na 2017 ...

Ogłoszenie Projekt RPO 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ogłasza przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 ...

Wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej i doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku  informuje  o wstrzymaniu z dniem 10 lutego 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej  oraz wniosków o refundację z Funduszu Pracy  kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę