Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na podstawie art. 15 zze ustawy COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę