Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Książka teleadresowa

ROZMIESZCZENIE BIUR I WEWNĘTRZNE NUMERY TELEFONÓW
 
 
Nr
pokoju
Dział
Stanowiska
Nr tel.wewnętrznego
PARTER
1
Centrum Aktywizacji ZawodowejReferat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU)

Doradca klienta- bezrobotni na litery P, M, N

Doradca Klienta- bezrobotni na literę S, Ś, T, U

 37
2
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE) Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku; nazwiska rozpoczynające się na litery: P-Ż
35

3

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE)

Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku; nazwiska rozpoczynające się na litery: A-O Dodatki aktywizacyjne Stypendia z tytułu dalszej nauki Dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla osób tracących pracę

36
4
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE) Ewidencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku
41
5 Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE) Ewidencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku

40

6 Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE) Ewidencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku Realizacja wniosków dotyczących zaświadczeń do kapitału początkowego (RP-7)

42
7 Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE) Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne bezrobotnych - zgłoszenia do ZUS. Wydawanie zaświadczeń dla osób, które nigdy nie były zarejestrowane w PUP Nisko

34

boksy
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE) Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
33
I PIĘTRO
9
Centrum Aktywizacji ZawodowejReferat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU)

Doradca zawodowy

Doradca klienta- bezrobotni na litery Wa-Wę, O

Doradca klienta- bezrobotni na litery Wi-Wy

39
10
Centrum Aktywizacji ZawodowejReferat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU)

Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy, Szkolenia,Bony szkoleniowe, Przygotowanie zawodowe dorosłych,Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Doradca klienta- bezrobotni na litery Z, Ż, J

38
11
Centrum Aktywizacji Zawodowej(CAZ-PR)

Stanowisko ds. projektów

Doradca klienta- poszukujący pracy

11
12
Centrum Aktwizacji Zawodowej(CAZ-PR) Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, Grant na zatrudnienie w formie telepracy, Świadczenie aktywizacyjne

12
13
Centrum Aktywizacji ZawodowejReferat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU) Doradca klienta - bezrobotni na litery A, B, C, Ć, D, E, F, H

Doradca klienta - bezrobotni na litery  G, K, I

13
14
Centrum Aktywizacji ZawodowejReferat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU) Informacja o ofertach pracy, Przyjmowanie ofert pracy, Skierowania do pracy, EURES
15
15
Centrum Aktywizacji Zawodowej(CAZ-PR) Staże, Bony stażowe, Bony zatrudnieniowe Bony na zasiedlenie
14
16
Centrum Aktywizacji Zawodowej(CAZ-PR) Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne, Dofiansowanie wynagrodzeń osób po 50 r. życia, Refundacja składek ZUS
16
17

Centrum Aktywizacji ZawodowejReferat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU)

Klub Pracy

Doradca klienta - bezrobotni na literę R, L, Ł


18
17A
Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU) Zatrudnianie cudzoziemców
17
II PIĘTRO
19
  Zastępca Dyrektora PUP
19
20
Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO) Sekretariat
20
21
  Dyrektor PUP
21
22
Centrum Aktywizacji Zawodowej(CAZ-PR) Kierownik CAZ
22
23
Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO)

Kierownik Działu
Kadry

23
24
Dział Finansowo-Księgowy (PF) Księgowość EFS
24
25
Dział Finansowo-Księgowy (PF) Główny Księgowy
25
26
Dział Finansowo-Księgowy (PF) Księgowość
26
27

Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO)

Stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych. Statystyka. Zamówienia publiczne
27
29
Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO) Administrowanie siecią komputerową i bazą danych Obsługa informatyczna
29
29
Samodzielne stanowisko (IOD) Inspektor Ochrony Danych
29
30
Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO) Serwerownia  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę